ติดต่อ/ร้องเรียน

ติดต่อ/ร้องเรียน
  • ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
  •  โทร 044-828102
  • โทรสาร 044-828102 
  • อีเมล์ ssophakdeechumphon@gmail.com
  • ลิงค์แผนที่ https://goo.gl/maps/TigP9nw8XauNJTtE8