ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test

ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี FIT test

วันที่ 27 มีนาคม 2567 รพ.สต.หนองตะเคียน ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 50-70 ปี จำนวน 75 คน ผลปกติ 70 ราย ผิดปกติจำนวน 5 ราย