ออกให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน

ออกให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน

รพ.สต.หนองตะเคียน ออกให้บริการเชิงรุก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน หมู่ 5 บ้านหนองตะเคียน และให้บริการในวันพุธทุกสัปดาห์