รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

รพ.สต.ลาดชุมพล ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แก่ประชาชนในพื้นที่