รพ.สต.ลาดชุมพล ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังและบูรณาการฉีดวัคซีนโควิด-19

รพ.สต.ลาดชุมพล ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังและบูรณาการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์วิชิต รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล พร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพ ออกให้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง ตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้ป่วย ที่ รพ.สต.ลาดชุมพล จำนวน 102 ราย และบูรณาการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 62 คน ดังนี้ ฉีดเข็มที่1 แอสตร้าเซเนก้า จำนวน 47 คน(ผู้สูงอายุ 3 คน ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 15 คน ประชาชนทั่วไป 29 คน) ฉีดเข็มที่2 แอสตร้าเซเนก้า จำนวน14 คนและฉีดเข็มที่3 แอสตร้าเซเนก้า จำนวน 1 คน