รพ.สต.ลาดชุมพล ฝึกอบรม อสม.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

รพ.สต.ลาดชุมพล ฝึกอบรม อสม.ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

นางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยนายพุทธชัย มาลัย สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล นางจีรพันธ์ ตาปราบ ผอ.รพ.สต.ลาดชุมพล มอบนโยบายเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และให้กำลังใจแก่ เจ้าหน้าที่ อสม.ในการฝึกอบรมการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต่อไป