ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหมู่บ้านเชิงรุกหมู่บ้าน

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหมู่บ้านเชิงรุกหมู่บ้าน

รพ.สต.ถ้ำแก้ว ออกที่8 บ้านซับไทรทอง บ้านที่มีผลงานวัคซีนน้อย ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน ทำให้ยอดวัคซีนหมู่บ้านขึ้นมาเท่ากับ59%