คัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

คัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

นายพุทธชัย  มาลัย สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยนายสาโรจน์  ประพรมมา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอและ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. ได้ออกคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุด ATK หน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  ผลไม่พบผู้ติดเชื้อ