ตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ข้าราชการในหน่วยงาน

ตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ข้าราชการในหน่วยงาน

คปสอ.ภักดีชุมพล ตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ข้าราชการในหน่วยงานของ อปท. วังทอง/บ้านเจียง/เจาทอง ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ จนท.ปกครอง/จนท.รพ.ภักดีชุมพล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19