รพ.สต.ลาดชุมพล ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคโควิด-19

รพ.สต.ลาดชุมพล ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคโควิด-19

วันที่ 6 พ.ย.2564 ทีม CDCU รพ.สต.ลาดชุมพล ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคโควิด-19 ในรายที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่รายงานผล Posive จำนวน 1 ราย โดยทำความเข้าใจกับชุมชนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 9 รายที่ต้องมีการกักตัว ระเวลา 6-21 พ.ย. 2564 และส่งตรวจ RT-PCR ในวันจันทร์ ที่ 8 พ.ย. 2564 และได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างดี