รพ.สต.บ้านนาระยะได้ลงพื้นที่ติดตาม App smart อสม/H4U

รพ.สต.บ้านนาระยะได้ลงพื้นที่ติดตาม App smart อสม/H4U

รพ.สต.นาระยะนำโดย นายบุญโฮม คำบุญเรือง ผอ.รพ.สต.และคณะได้ลงพื้นที่ติดตาม งาน_ App smart อสม/H4U
งาน_ติดตามนัดหมาย กลุ่ม18ปีขึ้นไปและกลุ่ม608ที่ยังไม่เข้ารับวัคซีนโควิด_19โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่ ม.1/ม.2/ม.3/ม.4และม.11ต.วังทอง กิจกรรมสร้างความตระหนักให้ชุมชน โดยนัดฉีดเข็มแรก9พย64 ที่ รพ.สต.นาระยะ(นโยบายดูแลชุมชนแบบใกล้บ้านใกล้ใจ)