ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพลตรวจคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษา กศน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพลตรวจคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษา กศน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดชุมพล ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 มาตรการป้องกันโรค “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย”และทำการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 นักศึกษา กศน. ที่เดินทางมาสอบทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ จำนวน 692 คน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อกระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ