โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย”ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน”

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย"ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอภักดีชุมพล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภักดีชุมพล  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล พี่น้อง อสม.ได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย”ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน”วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ณ โรงพยาบาลภักดีชุมพล อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ</p>