คปสอ.ภักดีชุมพล จัดโครงการคาราวานตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) ประจำปี 2561

คปสอ.ภักดีชุมพล จัดโครงการคาราวานตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) ประจำปี 2561

นายอำเภอภักดีชุมพล นายแพทย์วิชิต  รุ่งพุทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นายรัศมี สมรรถชัย สาธารณสุขอำเภอภักดีชุมพล และคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง  ได้จัดโครงการคาราวานตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนคนพิการ(One Stop Service) ประจำปี 2561 เพื่อประเมินและขึ้นทะเบียนผู้พิการประเภทต่างในเขตตำบลเจาทอง มีประชาชนสนใจเข้ารับการตรวจประเมินเป็นจำนวนมาก