มีนาคม 15, 2020

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษเพื่อผู้ป่วย"ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหว